Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. (Mt. 18:20)

Kas ir Rīgas Evaņģēliskā draudze?

Mēs esam evaņģēliski luteriska draudze, kas darbojas Rīgā. Esam atvērti jaunām idejām, uzsveram mīlestību savam līdzcilvēkam un piekopjam tradīcijas, kādas bija raksturīgas latviešu luterāņu baznīcai pirms 2. pasaules kara un arī šodienas Rietumeiropas luterāņu baznīcās. Aicinam visus, kas vēlas, piedalīties dievkalpojumos. Draudze ir dalībniece Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Latvijas iecirknī.

Nākamie dievkalpojumi:

Dievkalpojumi notiek ikmēnesi 2. un 4. svētdienā, parasti Metodistu baznīcā, Akas ielā 13.

Nākamie dievkalpojumi:
- 2020.gada 13.septembrī klātienes dievkalpojums plkst.13.00 un ikgadējā kopsapulce.  Kalpos mācītāja Dace Balode);
- 2020.gada 27.septembrī plkst. 12.00 prāvestes Ievas Puriņas amatā ievešanas dievkalpojums Cēsu novada "Zvannieku mājās". 

Iesvētes mācība: visi interesenti ir laipni aicināti pieteikties uz draudzes organizēto iesvētes mācību. Pieteikumus lūdzu sūtīt uz info@redraudze.lv

Draudzes valde 2015. gada augustā