Klāvs un Edīte mūs cienāja ar garšīgu zupu, kā arī grildesiņām un citiem gardumiem. Svētdienas rītā noturējām svētbrīdi dārzā. Bērni baudīja skaisto apkārtni lai spēlētos un noturētu "gliemēžu sacīkstes".