Andris Bērziņš  •  11 Apr., 2020

Kristus augšāmcelšanās svētku apsveikums

Mūsu mācītāja Dace Balode sūta apsveikumu Kristus augšāmcelšanās svētkos.
Lasīt tālāk
Andris Bērziņš  •  22 Mar., 2020

Lasījums 22. marta svētdienā

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, COVID-19 infekcijas straujo izplatību, pagaidām draudzes dievkalpojumi tiek atcelti.    

Mūsu mācītāja Dace Balode ir laipni atsūtījusi lasījumu un ar to saistītas pārdomas, varat lasīt zemāk vai noklausīties video ziņā draudzes Facebook lapā.
Lasīt tālāk
Andris Bērziņš  •  27 Feb., 2020

Mācītājas Daces Balodes ievešana amatā

Svētdien 23. februārī Rīgas evaņģēliskās draudzes jaunā mācītāja, Dr. Dace Balode, tika oficiāli ievesta amatā kā mūsu draudzes garīgā vadītāja. LELBĀL Latvijas iecirkņa Prāvests Kārlis Žols novadīja amatā ievešanas dievkalpojumu kurā Dace apsolījās kalpot Dievam un draudzei. Viesgarīdznieki no dažādām citām draudzēm arī deva Dieva svētību. Draudze ļoti priecājās un lepojās par jauno garīgo vadītāju! Lasīt tālāk
Andris Bērziņš  •  12 Jan., 2020

Draudzes garīgo vadību pārņem jauna mācītāja, teoloģe Dace Balode

Rīgas Evaņģēliskās draudzi šodien priecājās par pozitīvām pārmaiņām draudzes dzīvē - mums jauna mācītāja. Esam ļoti laimīgi, ka mūsu aicinājumam kalpot piekrita Dace Balode, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne. Dace tika ordinēta 2019. gada jūnijā un mūsu draudze ir pirmais viņas pastāvīgās kalpošanas amats.
Lasīt tālāk
Andris Bērziņš  •  20 Nov., 2019

Valsts svētku dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā

18. novembrī priecājamies par iespēju noturēt svinīgo dievkalpojumu Sv. Pētera baznīcā Vecrīgā.

Lasīt tālāk
Andris Bērziņš  •  01 Apr., 2019

LELBĀL Latvijas sinodes sēde

23. martā Sv. Pestītāja baznīcā notika LELBĀL Latvijas apgabala trešā sinode.
Lasīt tālāk
Inga Tenisa  •  07 Jan., 2019

Sērojam par valdes locekles Rutas Zadziorskas aiziešanu mūžībā

Pēc pēkšņas un īsas slimības pagājušā gada nogalē mūžībā ir devusies ilggadīgā valdes locekle Ruta Zadziorska. Draudze izsaka visdziļāko līdzjūtību visiem Rutas tuviniekiem saistībā ar brīnišķīga cilvēka zaudējumu.  Lasīt tālāk
Inga Tenisa  •  09 Mai., 2018

Rugāju bērnu viesošanās Rīgā

2018.gada 13.maija dievkalpojumā viesosies Rugāju skolas bērni. Priecāsimies satikties ar mazajiem pirmklasniekiem un uzklausīt viņu pirmā mācību gadā gūtos iespaidus.  Lasīt tālāk
Andris Bērziņš  •  20 Jan., 2018

Mūžībā aizgājis draudzes loceklis Uldis Grava

Naktī no 18. uz 19. janvāri mūžībā aizsaukts Uldis Grava, mūsu draudzes loceklis. Uldis mums paliks atmiņā, jo īpaši ar viņa lielisko humora izjūtu. 28. janvāra dievkalpojumā pieminēsim viņu. Draudze novēl viņa atraitnei Sarmītei un visai ģimenei visdziļāko līdzjūtību. 

Lasīt tālāk

Arhīvs

14 Aug., 2017
05 Sep., 2014
13 Jan., 2014
16 Dec., 2013