Visi ir laipni aicināti ciemos pie mūsu draudzes locekļiem Aijas Ebdenes un Valtera Nollendorfa!

  • Svētdien,  9. jūnijā, pulksten 12.00.
  • Norises vieta: "Eglāji 2", Silziedu iela, Inčukalns (Google karte šeit). Auto var novietot pretī "Eglājiem 2." Ceļa norādes ir zemāk!
  • Lūgums katram, kurš pirmo reizi viesojas Eglājos, līdzi paņemt akmeni (dūres lielumā!) akmens dārzam.
  • Aija un Valters gādās par cienastu--lūgums dāvanas līdzi neņemt! Ja ir vēlme, līdzi var panēmt kādu sulu vai ūdeni. Ir plānots, ka svētbrīdis notiks ārā, zem klajām debesīm.
  • Ja ir vajadzīgs transports, lūgums sazināties ar draudzes mācītāju Daci Balodi (dace.balode@yahoo.de, 26343081).
CEĻŠ PIE NOLLENDENIEM UN EBDENDORFIEM INČUKALNĀ EGLĀJOS 2
Atslēgas vārds "Sēnīte," kur no Vidzemes šosejas atdalās ceļš uz Valmieru. "Eglāji 2" atrodas apmēram kilometru no "Sēnītes" starp šoseju un Gauju. Telefona numurs katram (ne)gadījumsm: 29 480 408. Gūgla kartēs var atrast Silziedu ielu, ja nekas cits nestrādā.

Ar auto no Rīgas puses. Pie apļa palikt uz šosejas Siguldas virzienā, tutēties pa kreisi. Puskilometru aiz "Sēnītes" apgrieziens atpakaļ Rīgas virzienā. pēc tā ap 15m nākošais ceļš pa labi uz "Rāmkalniem." Turēties pa labi, sekojiet pēc 100m pagriezienam uz Siguldas pusi. Tā ir Silziedu iela, lai gan nosaukuma zīmes nav. Ap 400m tālāk būs "Eglāji" un tad "Eglāji 2".Mašīnu var vislabāk novietot aklajā ceļa posmā pretī "Eglājiem 2."

Ar auto no citām pusēm. Izmantot apli un doties Siguldas virzienā, tūlīt turēties pa kreizi, kur būs minētais apgrieziens un nobrauktuve uz "Rāmkalniem." Tālākais kā augšā.

Ar autobusu. Piestātne no visām pusēm ir "Sēnīte." No Rīgas un Valmieras braucot ir tubeļi, kas uz "Sēnīti." Ejiet uz Siguldas pusi kādu puskilometru garām "Bonsdai parkam"līdz ceļam uz "Rāmkalniem." Un tad kā augšā. Dzelzceļa stacija patālu; labāk ar autobusu.

 AKMEŅI: Tiem, kas pirmo reizi viesojas Eglājos, jāņem līdzi akmens akmens dārzam. Atkal viesojoties, būs savs akmens, ar kuru varēsit sasveicināties. Nākuši gan lieli, gan mazi, bet orientējoši pietiks ar tādu dūres lieluma akmeni, ko var paņemt rokā un drusku apmīļot.