Svētdienas skola

Kristus teica:
„Laidiet bērniņus pie manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.”
(Marka 10:14)

Skolas apraksts

Rīgas evaņģēliskās draudzes (RED) Svētdienas skola ir mūsu draudzes bērnu satikšanās,sadraudzēšanās un mācīšanās vieta. Uz skolas nodarbībām tiek laipni gaidīts jebkurš Rīgas evaņģēliskās draudzes dievkalpojuma apmeklētājs vecumā no 3-12 g. Nodarbības ir bez maksas un notiek katra mēneša pirmā dievkalpojumu laikā.

Mācību programma

Mācībām izmantojam LELB izdoto mācību programmu „Pieaugot Kristū”. Šis materiāls tiek papildinātas ar Bībeles un citiem lasījumiem, dziesmām, rotaļām, spēlēm un radošajiem darbiem. Materiāli tiek izdalīti uz vietas. Nodarbībās mēs iepazīstamies ar kristīgās dzīves pamatiem: kas ir Svētie raksti un Svētā Trīsvienība, un kā mūsu ticība izpaužas baznīcas tradīcijās un svētkos, kā arī ikdienā. Rudenī mācamies par Veco derību. Ziemā pārejam uz Jauno derību un Kristus dzimšanu, dzīvi un darbiem, miršanu un augšāmcelšanos. Lasām Bībeli, Mazo kateķismu, mācāmies par dievkalpojuma kārtību, sakramentiem un lūgšanām. Daudz domājam, jautājam, pārrunājām „kāpēc”. Protams, spēlējamies un jautri pavadam laiku kopā.Nodarbību norise

Skolas nodarbības notiek katra mēneša pirmā dievkalpojuma laikā. Bērni ir dievnamā kopā ar savām ģimenēm sākuma liturģijas laikā. Pirms sprediķa skolēni un skolotājas dodas uz klašu telpām. Mācamies divās grupiņās—pirmsskolas grupa (3-7 g.v.) un skolas grupa (7-12 g.v.). Mācības ilgst nepilnu stundu. Beidzoties dievkalpojumam, bērni pievienojas savām ģimenēm draudzes sadraudzības pēcpusdienā.

RED Svētdienas skola darbojas visu gadu bez pārtraukuma katra mēneša pirmā dievkalpojuma laikā. Jaunpienācēji ir vienmēr laipni aicināti. Vasaras laikā, ja ir maz bērnu, parastās mācību stundas var arī nenotikt, bet atnākušiem bērniem tiek piedāvātas darba vai krāsošanas lapas un krītiņi dievkalpojuma iespaidu pierakstīšanai.

Pasākumi

RED Svētdienas skola bieži uzstājās draudzes sadraudzības pēcpusdienās, nodziedot kādu dziesmu, parādot kādu priekšnesumu vai svētdienas skolas laikā izveidotos radošos darbiņus. Ziemassvētku dievkalpojuma laikā svētdienas skola audzēkņi tradicionāli sagatavo un uzved Ziemassvētku lugu. Mūsu enģelīši un bērni ar prieku attēlo Jēzus piedzimšanas brīnumu un citus skaistus, kristīgus stāstus. Šī Ziemassvētku izrāde ir skoliņas tradīcija jau vairākus gadus.


Skolotājas un kontaktinformācija

2016./2017. mācību gadā skolotājas ir Ingrīda Kariņa-Bērziņa un Inga Tenisa. Esam vienmēr pateicīgi par palīgiem! Sazināties ar mums un pieteikt bērnus: skola@redraudze.lv

Būsiet mīļi gaidīti Rīgas evanģēliskās draudzes Svētdienas skolā!