Valde un amatpersonas

Mācītāja

Mūsu draudzē kalpo:
 • Mācītāja Dace Balode
 • Mācītājs Guntis Bukalders

Valde

Draudzes valdē darbojas astoņas personas.
Valde darbojas brīvprātīgi un bez atalgojuma šādā sastāvā:  
 • Valdes priekšsēdētāja - Inga Tenisa
 • Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Andris K. Bērziņš
 • Valdes locekle un garīgā vadītāja - Dace Balode
 • Valdes locekle (biedrzine) – Dzintra Bungs
 • Valdes locekle – Velga Vēvere
 • Valdes locekle - Edīte Bērziņa
 • Valdes loceklis – Mārtiņš Biķis
 • Valdes locekle un svētdienas skolas vadītāja - Ingrīda Kariņa-Bērziņa

Svētdienas skola
 • Svētdienas skolas skolotājas – Ingrīda Kariņa-Bērziņa un Inga Tenisa

Revīzijas komisija

 • Ģirts Zēgners
 • Daina Krastiņa