Valde un amatpersonas

Mācītāji

Mūsu draudzē kalpo divi mācītāji:
 • Prāvests Klāvs Bērziņš
 • Mācītāja Ieva Puriņa

Valde

Draudzes valdē darbojas deviņas personas. Valde darbojas brīvprātīgi un bez atalgojuma:  
 • Priekšsēdētājs – Andris K. Bērziņš
 • Priekšsēdētāja vietnieks – Toms Treifelds
 • Mācītāji un draudzes garīgie vadītāji – Ieva Puriņa un Klāvs Bērziņš
 • Biedrzine – Dzintra Bungs
 • Valdes locekle – Inga Tenisa
 • Valdes locekle - Edīte Bērziņa
 • Valdes locekle – Velga Vēvere


Svētdienas skola
 • Svētdienas skolas skolotājas – Ingrīda Kariņa-Bērziņa un Inga Tenisa

Revīzijas komisija

 • Māris Slokenbergs
 • Ģirts Zēgners