Valde un amatpersonas

Mācītāji

Mūsu draudzē kalpo:
 • Prāvests Klāvs Bērziņš
 • Mācītāja Ieva Puriņa
 • Mācītāja Dace Baloce

Valde

Draudzes valdē darbojas astoņas personas.
Valde darbojas brīvprātīgi un bez atalgojuma šādā sastāvā:  
 • Valdes priekšsēdētājs – Andris K. Bērziņš
 • Valdes priekšsēdētāja vietniece- Inga Tenisa
 • Valdes locekle un garīgā vadītāja - Ieva Puriņa
 • Valdes locekle un garīgā vadītāja - Dace Balode
 • Valdes locekle (biedrzine) – Dzintra Bungs
 • Valdes locekle – Velga Vēvere
 • Valdes locekle - Edīte Bērziņa
 • Valdes loceklis – Mārtiņš Biķis


Svētdienas skola
 • Svētdienas skolas skolotājas – Ingrīda Kariņa-Bērziņa un Inga Tenisa

Revīzijas komisija

 • Māris Slokenbergs
 • Ģirts Zēgners