Valde un amatpersonas

Mācītāja

Mūsu draudzē kalpo:
  • Mācītāja Dace Balode

Valde

Draudzes valdē darbojas astoņas personas.
Valde darbojas brīvprātīgi un bez atalgojuma šādā sastāvā:  
  • Valdes priekšsēdētāja - Inga Tenisa
  • Valdes priekšsēdētāja vietnieks – Andris K. Bērziņš
  • Valdes locekle un garīgā vadītāja - Dace Balode
  • Valdes locekle (biedrzine) – Dzintra Bungs
  • Valdes locekle – Velga Vēvere
  • Valdes locekle - Edīte Bērziņa
  • Valdes loceklis – Mārtiņš Biķis
  • Valdes locekle un svētdienas skolas vadītāja - Ingrīda Kariņa-Bērziņa

Svētdienas skola
  • Svētdienas skolas skolotājas – Ingrīda Kariņa-Bērziņa un Inga Tenisa

Revīzijas komisija

  • Ģirts Zēgners
  • Daina Krastiņa