Svētdien, 27.oktobrī, notiks Rudītes Losānes ordinācijas dievkalpojums. Dievkalpojums notiks LELBāL Cīravas autonomajā evaņģēliski luteriskajā draudzē un to vadīs arhibīskape Lauma Zušēvica.