Skaistais attēls uz šā gada PLF Ziemassvētku kartītes man atgādina jaunavu Mariju. Ziemassvētku stāsts sākas ar Cēzara Augusta pavēli par visu iedzīvotāju saskaitīšanu. Bet šai sievietei attēlā nav, kur reģistrēties. Viņa bija spiesta pamest savas mājas. Viņa ir bēgle, kas ir izstumta – savas ticības dēļ, vardarbīgi, jo viņa ir atšķirīga. Viņā mēs redzam cilvēku, kam vairs nebija vietas viņas dzimtajā zemē. Bet pāri visam mēs redzam līdzīgu Marijai mīlošu māti, kas atradusi kūtiņu – siltu un drošu vietu savam bērnam.

      Kad es skatos bēgļu sejās, es katrā redzu Jēzus seju. Es dzirdu eņģeļus sludinām priecīgo vēsti nabagiem, sludinām pasaules vajadzību pēc Miera Prinča pat šajos Ziemassvētkos.

      Šāds attēls man ir labi zināms. Tas uzrunā manu sirdi, jo, lai gan es esmu bīskaps, es esmu arī bēglis. Mana ģimene bija spiesta pamest Bēršebu 1948. gadā. Ja baznīca nebūtu mani uzņēmusi, nodrošinājusi pārtiku un spēcinājusi mani, sniedzot izglītības iespējas un evaņģēlisko garīgumu, es nebūtu tas, kas es esmu šodien. Tāpēc, ka mēs bēgļos redzam Jēzus un svētās ģimenes sejas, mūsu aicinājums par bēgļiem ir spēcīgs: nodrošiniet viņu labklājību, spēciniet ar taisnīgumu un izglītību, uzņemiet viņus savās valstīs, palīdziet viņiem atgriezties viņu mājas zemēs ar vienotu, demokrātisku politisko kārtību, kas ciena cilvēktiesības, dzimumu taisnīgumu un reliģisko izpausmju brīvību.

      Ja mēs nedarīsim šīs lietas, mēs piedzīvosim Mateja evaņģēlija 25. nodaļu. Tur Jēzus teic, ka viņš bija izsalcis, bēglis, cietumnieks, un jautā: kad jūs mani pabarojāt un uzņēmāt? Vienlaikus apzinoties, ka mūsu politiskie līderi un struktūras nav devušas risinājumu bēgļu krīzei, mēs apzināmies, ka Baznīcas aicinājums vienmēr ir kalpot visievainojamākiem un atrast viņiem vietu iebraucamā vietā. Ziemassvētku vēsts izaicina mūs meklēt taisnīgumu, nest cerību bezcerīgajiem. Tas ir mūsu darbs palīdzēt šai sievietei atkal apvienoties ar viņas ģimeni. Ja mēs nepalīdzēsim, vai tad tikai noskatīsimies, kā Hērods viņu dzen atkal uz citu vietu?

      Šajos Ziemassvētkos mūsu cerība ir uz Miera Princi, uz to, kurā Dievs ir pagodināts. Caur Svēto Garu mums ir dota vara lietot mūsu prātus un ķermeņus, lai nestu mieru starp tautām, lai nestu dziedināšanu un veselumu bēgļiem, lai pasludinātu Dieva glābjošo mīlestību visiem. Ar šiem vārdiem es lūdzos, lai jūs visi piedzīvojat mierpilnus Ziemassvētkus – iedvesmoti darboties mieram ne tikai pašiem, bet arī citiem, kuriem miera trūkst.

      Es lūdzu jūs lūgt par taisnīguma dāvanu mūsu pasaulē visās vietās, kur tā trūkst. Vai iebraucamajā vietā ir vieta taisnīgumā pamatotam mieram un samierināšanā balstītai piedošanai?

      Priecīgus Ziemassvētkus! Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Joyeux Noël! Feliz Navidad! God Jul! Siunattua Joulua. Kol AAm Wa Antum Bikhair.Lai Dievs svētī jūs visus.

Bīskaps Dr. Munibs A. Junans, PLF prezidents

Pilnais raksts arī pieejams šeit.