Ar dziļām skumjām ziņojam, ka mūsu mīļais prāvests Klāvs Bērziņš, Rīgas Evaņģēliskās draudzes dibinātājs un garīgais vadītājs, ir devies Dieva mierā 2023. gada 22. augustā.
Aicinām piedalīties piemiņas dievkalpojumā svētdien, 27. augustā, pulksten 13.00, Akas ielā un Zoom vietnē. Kalpos māc. Dace Balode. Pēc dievkalpojuma pie kafijas tases padalīsimies ar mūsu gaišajām atmiņām par Klāvu. Pieminēsim viņa sirsnību, humora izjūtu, skanīgo balsi, labo padomu, kā arī sniegto atbalstu grūtā brīdī. Daudziem Klāvs ir bijis klāt dzīves svarīgākajos brīžos—kristībās, iesvētībās, laulībās. Pateiksimies Tam Kungam par iespēju iepazīt un mīlēt Klāvu, un par Klāva kalpošanu mūsu draudzei un Baznīcai.

Izvadīšana notiks 2023. gada 29. augustā pulksten 14.30, Rīgas Krematorijā.

Ģimene aicina ziedu vietā veikt ziedojumus Ukrainas atbalstam. To var darīt, veicot pārskaitījumu ar norādi "Klāva piemiņai / atbalsts Ukrainai" uz šādu kontu:

RĪGAS EVAŅĢĒLISKĀ DRAUDZE
LV10HABA0551027207173